Geodet Mělník, geodetické práce, zaměření stavby, zeměměřič

Poptáváte zaměření a vytyčení pozemku? Hledáte geodeta v okolí Mělníku? Obraťte se na mě.

Zaměření pozemků v Mělníku, geometrické plány, vytyčování staveb

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

  • neznatelné hranice v terénu
  • pro doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci

Geometrické plány

  • zaměření stavby, staveb ke kolaudaci
  • zaměření rozestavěné stavby pro účely úvěrů, hypoték apod.
  • věcná břemena (právo přístupu a vjezdu, inženýrské sítě atd.)
  • rozdělování pozemků
  • pasport stavby a komunikací

Vytyčení stavby před započetím (dle projektu) včetně vyhotovení vytyčovacího protokolu

Výškopisné a polohopisné zaměření pozemků pro zpracování projektu

  • digitální výstupy v DGN, DXF, DWG
  • papírové výstupy

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (voda, kanalizace, plyn)

V případě zájmu a pro více informací využijte uvedené kontaktní údaje.